Buurtbemiddeling Lansingerland

Onenigheid met de buren? Dat lossen we samen op!Wat is buurtbemiddeling?

Samen leven in een buurt verloopt meestal goed. Maar soms niet: er ontstaat onenigheid of een conflict met de buren. Bijvoorbeeld over geluid, gedrag van kinderen, gebruik van portiek, stoep of galerij. Het is natuurlijk het prettigste om er samen uit te komen. Maar dat lukt niet altijd.

Buurtbemiddeling kan dan helpen. Soms heeft iemand voldoende aan een luisterend oor. Of aan tips voor het zelf aangaan van een gesprek met de buren. In een andere situatie is een bemiddelingsgesprek tussen buren met hulp van bemiddelaars gewenst.

Buurtbemiddelaars zijn getraind voor dit werk en kennen de buurt goed. Zij wonen in de buurt, maar kennen de betrokken buren niet persoonlijk. Zij kiezen geen partij. Zij doen dit werk vrijwillig en belangeloos.


De spelregels

Buurtbemiddelaars gaan zorgvuldig om met privégegevens. Over de in houd van de gesprekken vertellen zij niets aan anderen. Als buren een bemiddelingsgesprek met elkaar gaan voeren, dan spreken ook zij af om zorgvuldig om te gaan met wat de ander vertelt in het gesprek. Zij spreken af elkaar te respecteren, ook al zijn zij het oneens of misschien erg boos op elkaar.

Bijdragen aan de oplossing
Bemiddeling staat of valt bij de motivatie van alle betrokkenen om de onenigheid of het conflict op te lossen. Deelname aan buurtbemiddeling kost geen geld.

Vrijwilligheid
Bemiddeling is te allen tijde vrijwillig: er vindt pas een bemiddelings­gesprek plaats als beide buren bereid zijn om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Buurtbemiddeling is niet mogelijk bij: Zware geweldpleging, drugs, problemen binnen een familie, psychiatrische problemen of een juridische procedure.


Dat lossen we samen op!

Zo werkt buurtbemiddeling
De bemiddelaars starten een bemiddeling met een afzonderlijk gesprek met de buur die op eigen initiatief, of via een verwijzer, hulp van buurtbemiddeling heeft gevraagd. Als deze buur met zijn buren in gesprek wil om de onenigheid of het conflict op te lossen onder leiding van de bemiddelaars, dan zoeken de bemiddelaars contact met de andere buur. Ook met deze buur hebben zij een afzonderlijk gesprek om de andere kant van het verhaal te horen. Zij kiezen geen partij. Als beide buren mee willen doen met het bemiddelingsgesprek dan nodigen de bemiddelaars beide buren uit voor een gezamenlijk gesprek in het wijkcentrum in de buurt.

Hulp die bij u of bij de situatie past
Ook als u een oplossing wilt bereiken zonder tussenkomst van de bemiddelaars, en wel tips nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling. Wij bespreken altijd met u welke vorm van ondersteuning het beste bij u past. Wij kunnen u ook hulp geven bij het zelf aangaan van het gesprek met de buren.